Services

Integrale aanpak op data gedreven vraagstukken

Wij, Linkin data, brengen kennis van informatietechnologie en kennis van data analyse gebaseerd op de toepassing van advanced analytics in een nieuwe propositie naar de markt.

We hebben een nieuwe propositie voor iedere organisatie die te maken heeft met digitalisering van processen, toenemende druk op compliancy vanuit toezichthouders, verbinden van binnen- en buitenwereld. En dit alles om met data naar betekenisvolle informatie te komen.

We bewijzen met onze innovatieve tooling en aanpak vanuit uw eigen databronnen binnen korte scans en proof of values hoe u een data gedreven organisatie kunt worden.

Data Science vraagstukken kunnen dermate complex en omvangrijk zijn dat het inhuren van individuele experts hierbij niet voldoende is. Verschillende kennis en disciplines zijn nodig om de aspecten van het toepassen van een succesvolle transformatie van waarde uit data met Data Science & Analytics.

Wij beschikken over een integrale aanpak, tooling, methodes, modellen en verschillende experts die samen een complex vraagstuk kunnen begeleiden.

Onze hands-on kennis varieert van Oracle tot R en van Finance tot Overheid.

Wij zijn onderscheidend van andere marktaanbieders:

  • operationaliseren in dagen/weken
  • data analytics scan in max 4-weken
  • proof of value in max 12-weken
  • uitkomsten in GDR (Group Decision Room)
  • geen investeringen in IT

Meer op: www.gracesystems.nl