Data Science Innovation Scan

Welke investeringen in Data Science triggeren uw innovatie?

Onze Data Science Innovation Scan geeft in-depth inzicht in welke investeringen in infrastructuur, tooling, algoritmes en professionals nodig zijn om succesvol te zijn in uw business.

Steeds meer bedrijven beginnen met het investeren in Data Science, dit betekent aanschaf van tooling, in de arm nemen van specialisten of een interne data science afdeling opzetten voor het leveren van analytics diensten aan de organisatie. De specialisten met de benodigde competenties zijn schaars, de impact op bedrijfsprocessen groot en de investeringen in complexe IT zoals Hadoop zijn onzekere factoren in hoeverre dit waarde genereert.

Het toepassen van Data Science bestaat uit verschillende disciplines die samen bepalen of u uiteindelijk waarde genereert uit data voor uw business. Uw type dienstverlening, het soort data en technologie en beschikbaarheid van specialistische kennis in uw organisatie bepalen de juiste mix in het toepassen hiervan.

Onze aanpak

Onze aanpak is dat wij elk van deze onderwerpen toetsen, niet met een papieren onderzoek maar met echte data, tooling, best practises.

Wij gebruiken hierbij platform en proces onafhankelijke tooling, een team van Data Science, Computer Science en Business Analist en voeren de volgende stappen uit:

 • Data Profiling (we doen een exploratief onderzoek naar alle beschikbare data, de zuiverheid en de geschiktheid voor Analytics)
 • Data Science Tooling (we zetten samen de mogelijke Data Science tooling op een rij)
 • Data Discovery (we doen een Data Deep Dive met stakeholders)
 • Data Mining (we testen de mogelijkheid van verschillende algoritmes op uw data)
 • Data Analytics (we testen de uitkomsten met business stakeholders op potentiële waarde)

Resultaten

We presenteren de resultaten in de vorm van concrete adviezen met stakeholders waarbij we inzicht geven in de volgende uitkomsten:

 • Welke bronsystemen kunnen gebruikt worden, welke data transformaties zijn hier van toepassing.
 • Welke Big Data platformen komen hiervoor in aanmerking
 • Welke Data Science tooling is geschikt voor uw type bedrijfsvoering
 • Welke bibliotheken met algoritmes zijn beschikbaar voor uw business
 • Welke processen kunnen door algoritmes aangestuurd worden
 • Welke AI en Machine Learning technieken zijn op uw business van toepassing
 • Welke specialisten en competenties zijn nodig, nadruk op Data Science voor ontwikkelen van AI of Data Analysis voor het interpreteren van uitkomsten

Next Step

We kunnen u begeleiden in het nemen van een volgende stap zoals het opzetten van projecten op specifieke processen om toepassing van Data Science & Analytics te testen. Of een Business Analytics scan om te beoordelen welke data en processen potentie hebben om te verbeteren met Data Science en Analytics.

Wij hebben kennis en ervaring in de opzet en integratie van de volgende technologieën in uw bedrijfsvoering:

 • R
 • Python
 • Apache Spark
 • Hadoop